Ang Tawag

Ang Tawag Lyrics

(Visayan Church Song)

I
Ang tawag sa atong Ginoo, tubagon unta sa pagtuo
Maninguha kita nga malaumon, ang Ginoo makagagahum.
Ang tawag larawan sa gugma, mao’y hagit sa tagsa-tagsa.
Gitawag ka sa pag-alagad sa tiunay mong paghalad

Chorus:
Pagkadaghan sa anihunon, pagkanihit sa mangangani karon.
Hatagan unta kita sa Ginoo, ug daghang mamumuo.

II
Ug sangpiton ta si Maria, inahan nato sa kanunay.
Maghiusa kita uban kaniya; magmalig-on kita sa gugma.
Kay ania man sa kamut ta ang paglaum sa tagsa-tagsa.
Gitawag ta sa pag-alagad, sa tiunay tang paghalad.
(Repeat Chorus)

Listen to Ang Tawag Song Instrumental:

Download song for free! Right Click "Download Song" and choose Save Link As.

3 comments:

  1. tagai tag chords ani

    ReplyDelete
  2. I need the song entitled pagpaambit sa panahon in G with chords please

    ReplyDelete
  3. I need the song entitled pagpaambit sa panahon in G with chords please

    ReplyDelete

Your comments are very welcome!