Hain Ang Utlanan


Hain Ang Utlanan Lyrics, Music and Free Download

(Visayan Song sung by Willy Garte)
Hain Ang Utlanan

I
Ang Kinabuhi ta niining kalibutan
Adunay kasakit ug kalipay
Dunay kapakyasan ug kalampusan
Apan kining tanan pagsuway lamang

II
Pagkapait diay 'ning kapalaran
Kanunay maghilak kining dughan
Way kasumbungan sa mga kasakit
Luha ray saksi niining tanan

Chorus:
Hain na ang utlanan sa kasakit
Nga gipatik karon niining dughan
Intawn hunonga na
Kining unos ning kinabuhi

(Repeat II)

(Repeat Chorus)

(Repeat II)

Coda:
Way kasumbungan sa mga kasakit
Luha ray saksi niining tanan...

Listen to Hain Ang Utlanan Song:

Download song for free! Right Click "Download Song" and choose Save As.


3 comments:

Your comments are very welcome!